din soruları

1.06K görüntülenme
0
0 Yorum

ibadettir.

 1. D) Hac, günahların affına vesile olur.

5-)   I. Sa’y       II. Vakfe     III. Tavaf       IV. İhram

 Yukarıdakilerden kaç tanesi, haccın farzlarındandır?

 1. A) 1   B)                  C)               D) 4

 

6-)Aşağıdakilerden hangisi ihram yasaklarından

biri değildir?

 

 1. A) Saç, sakal ve tırnak kesmek B) Parfüm ve oje sürmek
 2. C) İnsanlarla kavga etmemek D) Hayvanlara zarar vermek

 

7-) Kurban ibadetinin başladığı peygamber hangisidir?

 1. A) İbrahim (a.s) B) Hz. Davud (a.s)
 2. C) İsa (a.s) D) Hz. Muhammed (s.a.v).

 

😎   I . Sözlük anlamı yaklaşmak anlamına gelir,

 1.   Vacip bir ibadettir.

lll. Kurban bayramının ilk üç günü kesilir

 1.   İstenen tüm hayvanlar kesilebilir.
 2.    Kurban eti dört bölüme ayrılır.

Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi kurban ibadeti için Yazilidayim.net

söylenilmesi doğru olmaz?                                         

 1. A) 1     B) 2                 C) 3                  D) 4

 

9-) I. Sa’y    II. Vakfe   III. Şeytan Taşlama  IV. Tavaf

Yukarıdakilerden hangisi hac ve umre ibadetinde yapılan ortak eylemlerdir?                                                                       

 1. A) IV B) I. III C) II. IV         D) I. II

10-) İbrahim Bey ve eşi Hacer Hanım, umre’ye gitmişler ve bu çiftin hangi ibadeti yaptığı söylenemez?           

 1. A) Sa’y yapmışlardır.    B) Tavaf yapmışlardır
 2. C) Şeytan taşlamışlardır D)  İhrama girmişlerdir

11-) Hac ibadeti sırasında Arife günü vakfe, aşağıdaki mekânlardan hangisinde yerine getirilir?

 1. A) Arafat’ta B) Kâbe’de C) Mina’da    D) Müzdelife’de

 

12-) “Kim Allah için hacceder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış bir şekilde hacdan döner.” (Buhârî, Hac, 4.) Bu hadisten hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 1. A) Doğru bir şekilde yapılan hac ibadeti günahların affına vesile olur.
 2. B) Hac belirli bir zamanda yapılabilen farz bir ibadettir.
 3. C) İnsan günahsız ve tertemiz bir şekilde dünyaya gelir.
 4. D) Hac ibadeti yalnızca Allah (c.c.) için yapılmalıdır.
user Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi